Miskolci Egyetem

Műszaki Anyagtudományi Kar

A Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karának Polimer-mérnöki Tanszéke megalakulása óta szoros kapcsolatban áll a hazai műanyagipari cégekkel és vállalkozásokkal. Regionális oktatási centrumként nemzetközileg is elismert szakemberek alkotják a tan-szék oktatói gárdáját. Tanszékünkön jelentős műanyagipari szaktudás és fejlesztési tapasztalat halmozódott fel a folyamatos ipari kutatásoknak, fejlesztéseknek köszönhetően. A jövő műanyagipari szakembereinek kinevelésén túlmenően elsődleges feladatunk a hazai műanyagipar fejlesztéseinek, kutatásainak támogatása. A teljesség igénye nélkül íme néhány példa ipari tevékenységeinkre:

PhD képzés

Fejlesztés alatt

Mesterképzés (MSc)

Órarend

Alapképzés (BSc)

Órarend

Projektek

Fejlesztés alatt

499 publikáció

2 doktorandusz hallgató


Top