Keresés:

Anyagszerkezettan

A tantárgy célja a szilárd anyagok atomi-, mikro- és makroszerkezetének a megismertetése. A hallgató itt találkozik az anyag szerkezetének leírására és ellenőrzésére szolgáló alapfogalmakkal. A fő cél olyan szintetizáló alapismeretek közlése, amelyek birtokában a fémek, kerámiák, polimerek és kompozitok tulajdonságai érthetővé válnak. A közölt ismeretek képezik az anyagmérnökképzés későbbi szaktárgyainak az alapját.

Tárgyfelelős: Prof. Dr. Bárczy Pál
Anyagmérnök-képzés BSc

Anyagvizsgálat

A tantárgy célja a fémes és nemfémes anyagok anyagvizsgálatának oktatása. További cél a különféle anyagok mechanikai tulajdonságainak, anyagjellemzőinek meghatározása elsősorban mechanikai anyagvizsgálati módszerekkel úgy, hogy a hallgató maga végzi a méréseket és a mérések kiértékelését. A képzésben részt vevő hallgató maga készíti a mérési jegyzőkönyveket, így áttételes célként a műszaki iratok szerkesztésének elsajátítása is megjeleníthető.

Tárgyfelelős: Prof. Dr. Czél György
Anyagmérnök-képzés BSc

CAD alapjai

CAD technológiák bemutatása. A háromdimenziós parametrikus modellezés megismerése. A kurzus keretén belül bemutatásra kerül a háromdimenziós parametrikus modellezés. A hallgatók betekintést nyernek egy piacvezető szoftver alkalmazási lehetőségeibe. A testmodellező funkció részletes bemutatásával, ismeretanyagot szereznek alkatrészek geometriájának megalkotására. A különböző anyag hozzáadó és eltávolító lehetőségeken keresztül, szabásminták, furatok, bordák, letörések stb. geometriai sajátosságok elkészítését mutatjuk be. Az alkatrész modulban készített modellek, 2D-s ábrázolása, műszaki dokumentáció készítése. Az összeszerelések megismerése, egyszerűbb kényszerezési módszerek, komplex virtuális modellek felépítése

Tárgyfelelős: Dr. Erdélyi János
Anyagmérnök-képzés BSc

Elasztomerek

A tantárgy célja hogy megismertesse a hallgatókkal a gumigyártás alap és segédanyagait, a gumi rugalmasságának okait és annak hatását a mechanikai tulajdonságokra. Bemutatásra kerülnek a gumi gyártása során használt berendezések, a gumifeldolgozás technológiája. A félév során a hallgatók elkészítenek egy saját gumi keveréket.

Tárgyfelelős: Dr. Szabóné Dr. Kollár Mariann
Anyagmérnök-képzés MSc

Faanyagok alkalmazástechnikája

A fa-és fahelyettesítő anyagok szerkezeti felépítésének, fizikai és mechanikai tulajdonsága-inak megismertetése. Ezen tulajdonságok birtokában megismerni ezen anyagok megmunkálási lehetőségeit (mechanikai megmunkálás, ragasztás, felületkezelés.

Tárgyfelelős: Prof. Dr. Czél György
Anyagmérnök-képzés BSc

Ipari polimerizációs technológiák

A polimerek előállításának ipari-technológiai szintű megismerése. .A polimerek előállításának technológiai problémái: tisztasági, energetikai, hőtani kérdések, a monomerek, alapanyagok előállítása, nyersanyagbázis, alternatív lehetőségek. Gyökös és ionos polimerizáció. A gyökös polimerizáció ipari megvalósítása: emulziós-, szuszpenziós- és tömb polimerizáció, gyökös polimerizációval előállított polimerek. Ionos polimerizáció: poliolefinek előállításának technológiái, műkaucsuk gyártási eljárások, a kaprolaktám és a laktid gyűrűfelnyílásos polimerizációja. Kopolimerizáció. Polimer-analóg reakciókon alapuló eljárások. Polikondenzációs polimerek előállítása: reverzibilis polikondenzáció, irreverzibilis polikondenzáció, speciális kondenzációs reakciók.

Tárgyfelelős: Dr. Szabó Tamás József
Anyagmérnök-képzés BSc

Műanyagfeldolgozás

A hallgatók megismerkednek a különböző műanyagok feldolgozási módszereivel kiemelten a kalanderezési, extrudálási és fröccsöntési technológiáival. Műanyagok feldolgozhatósága és műanyag termékek alakadásának technológiája a tananyag. Különféle feldolgozási technológiák megjelenítése technológiai vázlatrajzon történik. A termoplasztikus műanyagok feldolgozása kalanderezési extrudálási és fröccsöntési technológiával részletesen kerül a hallgatók elé. A vákuumformázás és a rotációs műanyagipari technológiák ismertetése, fóliafúvás is a tananyag részét képezi. A hőre keményedő műanyagok sajtolása és fröccs-sajtolása a térhálós technika ismertetésekor kerül a diákok elé. A fröccsöntés alapjai. Az üreges testek gyártásának technológiái. A hengerszék felépítése és üzemvitele. Kalanderek felépítése és erőjátéka. Az alakadó szerszámok ismertetésébe az alábbi szerszámok tartoznak bele:   A formázóművelet szerszámai és készülékei csak vázlatrajzok szintjén kerülnek oktatásra. Hőtranszport folyamat különféle műanyagok alakadása során. A különféle műanyagtermékek előállításának, azaz az egyes technológiai sorok fenntarthatóságának energiaszükséglete. A termelékenység kérdése. Műszaki műanyagok és a hozzárendelhető technológiák kiválasztásának szempontjai. Számítási feladatok: Záróerő számítása fröccsöntéskor. Orientáció mértéke fóliafúváskor.

Tárgyfelelős: Prof. Dr. Czél György
Anyagmérnök-képzés BSc

Műanyagfeldolgozás gyakorlatok

A hallgatók megismerkednek a különböző műanyagok feldolgozási gyakorlati módszereivel kiemelten a kalanderezési, extrudálási és fröccsöntési technológiáival és a termoplasztikus anyagok reológiájával. Műanyagok feldolgozhatósága és műanyag termékek alakadásának technológiája a tananyag. Különféle feldolgozási technológiák megjelenítése technológiai vázlatrajzon történik. A termoplasztikus műanyagok feldolgozása kalanderezési extrudálási és fröccsöntési technológiával részletesen kerül a hallgatók elé. A vákuumformázás és a rotációs műanyagipari technológiák ismertetése, fóliafúvás is a tananyag részét képezi. A hőre keményedő műanyagok sajtolása és fröccs-sajtolása a térhálós technika ismertetésekor kerül a diákok elé. A fröccsöntés alapjai. Az üreges testek gyártásának technológiái. A hengerszék felépítése és üzemvitele. Kalanderek felépítése és erőjátéka. Az alakadó szerszámok ismertetésébe az alábbi szerszámok tartoznak bele:   A formázóművelet szerszámai és készülékei. Termoplaszt műanyagok extrúder és fröccsszerszámai. Hőre keményedő műanyag-termékek előállításának szerszámai. Az elméleti tananyag részei a következőek: Hőtranszport folyamat különféle műanyagok alakadása során. A különféle műanyagtermékek előállításának, azaz az egyes technológiai sorok fenntarthatóságának energiaszükséglete. A termelékenység kérdése. Műszaki műanyagok és a hozzárendelhető technológiák kiválasztásának szempontjai. Számítási feladatok: Záróerő számítása fröccsöntéskor. Orientáció mértéke fóliafúváskor.

Tárgyfelelős: Prof. Dr. Czél György
Anyagmérnök-képzés BSc

Műanyagfeldolgozó gépek üzemtana

A hallgatókrészletesen megismerkednek a különböző műanyagok feldolgozási módszereivel kiemelten az extrudálási és fröccsöntési technológiáival, ezen technológiák gépeinek felépítésével és üzemvitelével. A tárgy részletes szerszámismeretet is nyújt. Műanyagok feldolgozhatósága és műanyag termékek alakadásának technológiája és gépeinek üzemvitele a tananyag. Különféle feldolgozási technológiák megjelenítése részletes géprajzokon és szerszámrajzokon történik. A termoplasztikus műanyagok feldolgozása extrudálási és fröccsöntési technológiával részletesen kerül a hallgatók elé. Részletes extrúder kapacitásszámítás és csigaméretezési alapelvek ismertetése az előadás anyaga. Az alakadó szerszámok részletes ismertetésébe az alábbi szerszámok tartoznak bele: Termoplaszt műanyagok extrúder és fröccsszerszámai. Hőre keményedő műanyag-termékek előállításának szerszámai. Az elméleti tananyag részei a következőek: Gyors prototípusgyártás A szerszámok anyagválasztéka Polimerek reológiája Hasco normáliák Szimuntán terméktervezés Szerszámelemek tűrése és illesztése Fröccsöntés szimuláció Reológiait folyamat különféle műanyagok alakadása során. A termelékenység kérdése. Műszaki műanyagok és a hozzárendelhető technológiák kiválasztásának szempontjai. Számítási feladatok: Záróerő számítása fröccsöntéskor. Orientáció mértéke fóliafúváskor.

Tárgyfelelős: Prof. Dr. Czél György
Anyagmérnök-képzés MSc

Polimer anyagismeret

A tárgy a kereskedelemben kapható szerkezeti anyagok kategóriáit, gyártóit és típusait, jellegzetes tulajdonságait és a felhasználhatóság szempontjait ismerteti. Az egyes termékcsoportok összefoglaló ismertetését a hazai gyártók termékleírásai, prospektusai, szórólapjai és termékei alapján konkrét anyagbemutató követi. A tárgy termoplasztikus, illetőleg térhálósítható műanyag, gumi, fa, papír, kompozit, szilárd hab anyagféleségek és terméktípusok ismertetését tartalmazza.

Tárgyfelelős: Dr. Szabó Tamás József
Anyagmérnök-képzés BSc

Polimer kompozitok

A tantárgy célja az, hogy megismertesse az anyagmérnök hallgatókat a polimer mátrixú kompozit anyagokkal. A tárgy elsősorban a szálerősítésű műanyag termékek előállításának technológiáival és gyakorlati módszertanával foglalkozik. Az egy féléves oktatási anyag elméleti és gyakorlati jellegű. A tárgy elsajátításával a hallgató képessé válik üvegszállal erősített műanyag terméket előállítani kézi laminálással. Tételesen felsorolva az oktatott tananyag részei a következők. A kompozitok rendszerezése. Polimer mátrixú kompozitok felosztása. Töltőanyagok és az erősítőszálak minősége valamint jellemzői. Szemcseerősítésű kompozitok, bevonatok, rétegek, laminálás. Határfelületi jelenségek. PMC kompozitok szilárdsági jellemzői. A delamináció jelensége. Kézi és gépi laminálás, tekercselés. Kompozit alakadó szerszámok és technológiák.

Tárgyfelelős: Dr. Szabó Tamás József
Anyagmérnök-képzés BSc

Polimerek alkalmazástechnikája

Polimerek - műanyagok csoportosítása. A molekulaszerkezet és tulajdonság összefüggései. Alkalmazástechnikai tulajdonságok. Műanyag termékek előállítása. A gyártási körülmények hatása az a tulajdonságokra. Műanyagok tulajdonságai az alkalmazás szempontjából. Mechanikai és elektromos tulajdonságok kapcsolata. Termikus és optikai tulajdonságok. Ellenállóképesség külső hatásokkal szemben. A tulajdonságok befolyásolása, adalékrendszerek, receptúrális problémák. Alkalmazási területek. Építőipar, elektrotechnika, élelmiszeripar, mezőgazdaság, járműipar. Műanyag termékek élettartama. Az újrahasznosítás lehetőségei, környezetvédelem

Tárgyfelelős: Prof. Dr. Marossy Kálmán
Anyagmérnök-képzés BSc

Polimertan

Polimerek, műanyagok fogalom meghatározása. Polimer molekulák létrehozása. Polimerek jellemzése, molekulatömeg, polidiszperzitás. Térszerkezet, takticitás. Polimer molekulamozgékonyság, tulajdonságok.   Polimerek, a polimerekre alapozott iparágak. Makromolekulák előállítása, polimerizáció, kopolimerizáció, poliaddíció, polikondenzáció. Műanyagok. A legfontosabb fogalmak, a műanyagok alkotórészei (polimerek, lágyítók, töltőanyagok), műanyagtípusok. Tömegműanyagok (PE, PP, PS, PVC), műszaki műanyagok (POM, PA, PES). Műanyagok feldolgozása. Ömledékreológiai alapfogalmak, folyási modellek, kalanderezés, extrudálás, fröccsöntés, sajtolás, öntés, speciális eljárások. Műanyagok tulajdonságai és vizsgálata. Viszkoelasztikus modellek, definíciók, mechanikai tulajdonságok, rugalmassági modulus, nagy deformációk, szakító-ütő vizsgálatok, orientáció, kúszás, zsugorodás, relaxációs jelenségek, modellek, idő-hőmérséklet szuperpozíció, WLF egyenlet, elektromos tulajdonságok, dielektromos vezetés, szigetelőképesség, átütés, ömledékreológia.

Tárgyfelelős: Prof. Dr. Marossy Kálmán
Anyagmérnök-képzés BSc

Polimertan II.

A tantárgy célja a hallgatók tudásának elmélyítése a polimer anyagok területén, a korábbi Polimertan I kurzuson megtanult összefüggések tudományos magyarázata, új ismeretek megszerzése. Polimerek és műanyagok fogalmi körének magyarázata. Polimer molekulák előállítása. A polimerek jellemzése, az átlagos molekula-tömegek és a polidiszperzitás értelmezése, mérési módszerek megismerése. Izoméria jelenségek a polimerekben, takticitás. A polimer kristályosodás kritériumai. A molekulalánc mozgékonysága, az ezzel összefüggő tulajdonságok. Polimer halmazok szerkezete, a polimer molekulák és szegmensek viselkedése különböző erőterekben. A mechanikai és az elektromos tulajdonságok kapcsolata. A fizikai viselkedés mennyiségi leírása. Különböző mérési módszerek. Polimerek és adalék anyagok összeférhetősége, a keverés termodinamikja. Polimer ötvözetek, blendek előállítása, szerkezet tulajdonság összefüggések. Deformációs modellek, a relaxációs jelenség. Arrhenius és WLF egyenletek. A polimerek vizsgálatának speciális kérdései. A polimer- és műanyagtudomány legújabb eredményei.

Tárgyfelelős: Prof. Dr. Marossy Kálmán
Anyagmérnök-képzés MSc

Ragasztás

Fémes és nemfémes anyagok egyesítésének (ragasztásának) elméleti és gyakorlati kérdéseinek megismertetése. Olyan ismeretanyagok szerzése, amelyek segítségével a hallgatók az elméleti összefüggések ismerete alapján képesek kiválasztani és alkalmazni a megfelelő ragasztóanyagokat a ragasztott szerkezetek igénybevételeinek figyelembevételével.

Tárgyfelelős: Dr. Szabó Tamás József
Anyagmérnök-képzés MSc

Szerves bevonatrendszerek

A hallgatók a tantárgy keretein belül megismerik a korrózióvédelem eszközeit, a festékeket és a műanyag bevonatokat. A tananyag kiterjed a szerves bevonatok kialakításához alkalmazható anyagok ismertetésére, a bevonatot kialakító eljárásokra és azok vizsgálatára. A gyakorlatokon különböző szerves bevonatokat alkalmazva műanyag, fa és fém mintadarabok festését végezzük el. A festett felületeken az iparban alkalmazott vizsgálati módszereket végezzük el.

Tárgyfelelős: Dr. Szabóné Dr. Kollár Mariann
Anyagmérnök-képzés MSc

Terméktervezés

A tantárgy keretein belül megvizsgáljuk a terméktervezés motivációs tényezőit, a terméktervezés folyamatát és lépéseit. A hallgatók feladata egy adott használati tárgy elkészítésének elvi folyamatának ismertetése, különös tekintettel az anyagválasztásra. A féléves feladat elkészítése során a hallgatók különböző gyártási és feldolgozási problémákkal, és kritériumokkal találkozhatnak, melyek megoldásával jobban megérthetik egy új termék bevezetésének problémáit.

Tárgyfelelős: Dr. Szabóné Dr. Kollár Mariann
Anyagmérnök-képzés MSc

Top