//
Magyarul
In English
Miskolc - Egyetemváros B/1. épület 201 ajtó
Tel.: 06-46-565-111/2377, 06-30-746-2714; Fax: 06-46-565-103
E-mail: femgomze@uni-miskolc.hu
Kutatási munkák

Jelenleg folyó munkák


  Régi munkák

  1. Szakvélemény készítés
  2. Homok bekeverés lehetőségeinek anyagtudományi vizsgálata
  3. Homok bekeverési technológiai vizsgálatok alapján új keverék összetételre javaslat kidolgozása
  4. Homok bekeverés lehetőségeinek anyagtudományi vizsgálata
  5. Homok bekeverés lehetőségeinek anyagtudományi vizsgálata
  6. 1 db minta viszkozitásának mérésére és annak Vizsgálati jegyzőkönyv formában történő kiértékelése
  7. A plasztifikátor arány növelésének a vizsgálata az extrudált anyag sűrűségének a csökkentésére
  8. A plasztifikátor arány növelésének a vizsgálata az extrudálási alapanyagban az extrudált anyag sűrűségének a csökkentésére
  9. Az extrudálási folyamat során az előgyúrókbani és az extruderbeni gyúrás vizsgálata alapján módszer kidolgozása a gyúrás mértékének kiértékelésére
  10. Módszer kidolgozása a gyúrás mértékének számszerűsíthető kiértékeléséhez
  11. NKFP Pályázat: Hazai fejlesztésű könnyűfém porkohászat megalapozása, nanoszerkezetű, multifunkcionális, intelligens anyagok és termékek fejlesztése
  12. Lignit meddő bekeverési arányának meghatározása
  13. A 2 különböző békéscsabai bányából származó agyag bekeverési arányának vizsgálata
  14. A Békéscsabai "új agyagból" készült cserép fagyállóságának vizsgálata
  15. Átvett 2 dolomit minta komplex vizsgálata
  16. Homokos sárga földréteg cserépgyártásra történő felhasználhatóságának vizsgálata
  17. IG-KI kerámia lapocskák mechanikai vizsgálata
  18. Kutatófúrások anyagának bevizsgálása téglaipari termékek gyárthatósága szempontjából
  19. A Creaton Hungary Kft. saját masszájából Engob cserépmáz fejlesztése
  20. Szilícium-karbid szűrők alapanyagának és extrudálhatóságának vizsgálata, kutatása
  21. A Creaton Hungary Kft. által használt, illetve használni kívánt bányaagyag és nyersanyagkeverékek összetételének és tulajdonságainak vizsgálata
  22. Nano adalékkal készült tűzálló anyagok gyártásának kifejlesztése
  23. Tégla és beton receptek fejlesztése
  24. Collals Cégcsoport saját fillerek vizsgálata
  25. Persely besajtolási és mélyhúzási erők vizsgálata
  26. K-5 műszaki kerámia alapanyag-keverék őrlésére új eljárás kidolgozása
  27. A csornai alapanyag és a belőle készített cserép mázazhatóságának vizsgálata - jobb mázazhatóság elősegítése
  28. Colas cégcsoport saját fillerek vizsgálata
  29. Békéscsabai agyag gyors-égethetőségének vizsgálata
  30. Békéscsabai agyag morfológiai vizsgálata
  31. Cserépgyári kétféle bányaagyag bevizsgálása optimális technológiai feltételek meghatározása
  32. Cserépgyártáshoz figyelembe vehető kvarchomok és üvegliszt vizsgálata
  33. Cserépgyártáshoz használt agyag száradási érzékenységének vizsgálata
  34. Kvarchomok és üvegliszt bekeverési arányának optimalizálása
  35. Pórusképző bioanyagok optimális bekeverési arányának meghatározása
  36. K.5 anyagtípus és új fejlesztésű K-5 anyagtípus kopásállóságának és hőlökés-állóságának mérése és összehasonlítása
  37. Lignitpor bekeverési lehetőségeinek vizsgálata
  38. A CERLUX Kft. által jelenleg gyártott K-5 kerámia kutatása-fejlesztése
  39. A kukoricaszár hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata téglaipari termékek gyártására
  40. A Tondach Rt. BÉKÉSCSABAI és JAMINA gyárában használt agyag ásványtani, pórusszerkezeti, apríthatósági és termoanalitikai tulajdonságainak összehasonlítása
  41. Az üveghomok dúsítása során képződő flotációs és mágneses meddő termékek elemzése
  42. Colas Északkő Magyarország Kft. saját fillereinek hidrofil és hidrofób vizsgálata - ásványi anyagok olajfelvevő képességének meghatározása
  43. Mezőgazdasági hulladékok hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata téglaipari termékek gyártásánál
  44. MT 30N + F termék szájnyílásához béléslemez fejlesztése kerámiából
  45. Petrolkoksz bekeverési lehetőségeinek vizsgálata
  46. Tömör kisméretű tégla gyártására történő átállás elősegítése
  47. A Gamma Kerámia Kft-nél keletkező égetett selejt visszahasznosíthatóságának vizsgálata
  48. Üvegipari ásványi nyersanyagok vastalanítási lehetőségeinek vizsgálata, különösen a magyarországi nyersanyagbeszállítókra
  49. A Zalakerámia Rt. Romhányi gyáregységében gyártott padlólap termék műszaki tulajdonságainak fejlesztése az elérhető legjobb eredmények feltárásával.
  50. A mocsoládi agyag apríthatóságának vizsgálata
  51. A solymári agyag apríthatóságának vizsgálata
  52. A szalmabekeverés hatása téglaipari termékek gyárthatóságára és tulajdonságaira
  53. Lágymágneses ferrit alapú kompozit anyagok fejlesztése
  54. A Megbízó által gyártott MT30NF téglaipari termék vákuumextruderének szájnyílásában használt üregképző dugók kifejlesztése kopásálló kerámiából
  55. A Megbízó technológiájában használt rizshéj, illetve szénpor bekeverési arányának optimalizálása
  56. Hőmennyiség meghatározása a Mályi Tégla Kft. telephelyén
  57. Porcelán mázak összehasonlító vizsgálata
  58. Szennyezőanyagok összetételének meghatározása
  59. Füstgázösszetétel és hőmennyiség meghatározása
  60. Téglafelület elszíneződése - anyagösszetétel meghatározása
  61. Kohászatban keletkező környezetszennyező porok és iszapok hasznosítására alkalmas hideg brikettálási technológia optimalizálása.
  62. Syntumen tartalmú olajos reve újra-hasznosításának vizsgálata.
  63. PE és PP típusú regranulátumok újra-hasznosításának vizsgálata és annak környezeti hatása.
  64. Syntumen fantázianevű műanyag gyártástechnológiájának vizsgálata.
  Webmester: Kocserha István