//
Magyarul
In English
Miskolc - Egyetemváros B/1. épület 201 ajtó
Tel.: 06-46-565-111/2377, 06-30-746-2714; Fax: 06-46-565-103
E-mail: femgomze@uni-miskolc.hu
TDK témák


2013
Fróna László
Konzulens: Kocserha István, adjunktus
Kerámia hab előállítása és vizsgálata
Lipusz Dóra
Konzulens: Gömze A. László, egyetemi tanár
Al Al2O3 tulajdonságai a szinterelési idő függvényében

2012
Győrffy Bálint
Konzulens: Kocserha István, adjunktus
Plasztikus kerámia masszák vizsgálata
Arday András
Konzulens: Gömze A. László, egyetemi tanár
Szervesanyag tartalom meghatározása, az üvegipari a lapanyagokban
Nagy Árpád
Konzulens: Simon Andrea, adjunktus
Matematikai módszerek használatának vizsgálata a fl oat üveg gyártásban
Győrffy Bálint,Lipusz Dóra
Konzulens: Simon Andrea, adjunktus
Al 2 O 3 Hüvegcserép kompozit tulajdonságainak vizsgálata
Szemán Ágnes
Konzulens: Erdélyi János, adjunktus
Síküveg élfeszültségH, és hosszirányú elhajlás méré se
Nagy Árpád
Konzulens: Simon Andrea, adjunktus
Ideális karbon/szulfát arány meghatározása a float üveg gyártásban

2011
Szunyog Dávid - Menyhért Gábor
Konzulens: Kocserha István egyetemi adjunktus
Adalékanyagok hatása égetett kerámia építőelemek hővezetési tényezőjére
Győrffy Bálint
Konzulens: Kocserha István egyetemi adjunktus
Agyag-adalékanyag kompozit rendszer rugalmassági modulusának vizsgálata
Lipusz Dóra
Konzulens: Gömze A. László egyetemi docens
Korszerű SiC előállítása bioanyagok felhasználásával

2010
Egész Ádám
Konzulens: Dr. Gömze A. László
Alumínium Al2O3 kompozitok fejlesztése
Magyar Ádám
Konzulens: Dr. Gömze A. László
Az őrlés idő hatása az anyag mechanokémiai változásaira
Márkusné Szedlák Krisztina
Konzulens: Erdélyi János egyetemi tanársegéd
Az őrlséi idő hatása a klinker fajlagos felületére, valamint a beton hajlító- és nyomószilárdságára

2009
Egész Ádám
Konzulens: Dr. Gömze A. László
Magas porozitású kerámiák fejlesztése
Márkusné Szedlák Krisztina
Konzulens: Dr. Gömze A. László, Erdélyi János
Kalcium-szilikát-hidrát és kalcium-aluminát-szilikát-hidrát tűkristályok növekedésének összefüggése a beton hajlítószilárdsági adataival

2008
Barzó Gergely
Konzulens: Dr. Gömze A. László, Erdélyi János
A portlandcement hidratációjának vizsgálata
Rádai Gergő
Konzulens: Kocserha István egyetemi tanársegéd
Egy téglagyárban használt agyag és a belőle készült termékek komplex vizsgálata
Gábor Viktória
Konzulens: Dr. Gömze A. László
Porcelán termékek felületén megjelenő tipikus mázhibák vizsgálata elemzése okainak feltárása
Boros Éva
Konzulens: Dr. Gömze A. László
Szilícium-karbid masszák reológiai vizsgálata
Boncsér Gergő-Bortnyik Kornél
Konzulens: Erdélyi János egyetemi tanársegéd
A klinker őrlési idejének, és az alkalmazott adalékanyagok hatása a beton próbatest mechanikai szilárdságára
Egész Ádám, Magyar Ádám
Konzulens: Dr. Gömze A. László, Dr. Mádai Viktor
Az őrlési idő hatása a fajlagos felületre és az anyag összetételére
Szabó Csaba
Konzulens: Dr. Gömze A. László, Bánhidi Viktor
Cserépipari égetési segédeszközök anyagvizsgálati eljárásainak összehasonlítása

2007
Tóth Gábor
Konzulens: Dr. Gömze A. László
Tetőcserép alapanyagainak őrlési és szárítási vizsgálatai
Urbán Péter
Konzulens: Dr. Gömze A. László
Rekrisztalizált szilicium-karbid öntőmassza folyósítási vizsgálata
Balázs Péter – Németh István
Konzulens: Dr. Gömze A. László
Polisztirol szemcsék kerámia anyagban keverésének hatásai
Bortnyik Kornél
Konzulens: Dr.Barkóczi Péter, egyetemi adjunktus, Bánhidi Vik
Szinterelés mikroszerkezeti szimulációjú Monte-Carlo módszerrel
Algács Károly – Vajda Tibor
Konzulens: Dr. Gömze A. László
Kerámiák fajlagos ellenállásának vizsgálata
Boncsér Gergő
Konzulens: Bánhidi Viktor, egyetemi adjunktus
Égetési zsugorodás vizsgálata, méretpontos porcelán termék tervezéséhez
Cseh János
Konzulens: Dr. Gömze A. László
Préselt, szilíciummal infiltrált szilícium-karbid előállítása, ideális összetételének kísérleti úton történő meghatározása
Szivós Tamás
Konzulens: Bánhidi Viktor, egyetemi adjunktus
Adatbázis rendszer készítése tégla- és cserépipari vizsgálatok kiértékeléséhez és dokumentálásához
Orosz Viktor
Konzulens: Dr. Gömze A. László
Gipsz öntőformák vizsgálata
Szabó Csaba
Konzulens: Bánhidi Viktor, egyetemi adjunktus
Pórusképző adalékok hatása a téglatermék termikus és mechanikai tulajdonságaira
Köpöczi Anna , Nagy András
Konzulens: Dr. Gömze A. László
Porcelán öntésének optimalizálása 2p típusú kísérlettervezéssel
Köpöczi Anna – Nagy András
Konzulens: Dr. Marossy Kálmán, egyetemi tanár, Dr. Gömze A. L
Dekoratív polimer bevonat készítése porcelánra

2006
Géber Róbert
Konzulens: Dr. Gömze A. László; Skovrankó Ernő, főmérnök
Aszfaltkeverékek reológiai tulajdonságainak vizsgálata

2005
Kovács Ernő István, Rigó Antal
Konzulens: Dr. Gömze A. László, Puskás Nikoletta
Magas olvadáspontú és nagy mikrokeménységű mázak fejlesztése alumínium-oxid bázisú műszaki kerámiákhoz
Kertész Róbert, Pásztor Róbert Bálint
Konzulens: Dr. Gömze A. László, Paróczai Csilla (PhD hallgató
A különböző szennyezők hatása az üveg színértékeire
Pázmándi Péter
Konzulens: Dr. Gömze A. László
A téglagyártási technológiában használt szénpor bekeverési arányának optimalizálása
Géber Róbert
Konzulens: Dr. Gömze A. László, Skovrankó Ernő - főmérnök (H_
A mészhidrátok, mint töltőanyag hatása az aszfalt tulajdonságaira
Szirmai Georgina
Konzulens: Dr. Heiko Hessenkemper (TU Bergakademie Freiberg),
Float üvegek felületi tulajdonságainak javítási lehetőségei
Csató Gábor
Konzulens: Dr. Hegman Norbert, Bánhidi Viktor, Fényi Balázs (
Fűrészporral adalékolt agyag nedvességtartalma és dielektromos tulajdonságai közti kapcsolat vizsgálata
Szakálos Réka
Konzulens: Bánhidi Viktor, Dr. György József (KEROX)
Alumínium oxid porból sajtolt kerámia tárcsák tulajdonságainak vizsgálata
Fényiné Ráky Timea
Konzulens: Dr. Hegman Norbert, Bánhidi Viktor
Oxidkerámiák lehetséges bevonatolási módszerei mechanokúziód technikával

2004
Ronyecz Attila (MAK-503b)
Konzulens: Dr. Gömze A. László
Az alakadás-technológiai feltételek hatása padlólap-porból készített égetett kerámiatermékek tulajdonságaira
Balla Miklós (MAK-503a) - Varga Szabolcs (MAK-503b
Konzulens: Puskás Nikoletta, Csányi Judit, Dr. Gömze A. Lászl
Alumíniumoxid kerámiák tulajdonságainak befolyásolása mázazással
Lukács Ildikó (MAK-503b)
Konzulens: Puskás Nikoletta, Dr. Gömze A. László
Öntött műszaki kerámiatermékek mázazása magas Al2O3 tartalmú mázakkal
Nácsa Gergely (MAK-501b) - Varga Attila (MAK-501b)
Konzulens: Csányi Judit, Dr. Gömze A. László, Bánhidi Viktor
Szilíciumkarbid sajtolási és szinterelési tulajdonságainak optimalizálása
Gergely Gréta (MAK-504a) - Makszimus Andrea (MAK-5
Konzulens: Dr. Gömze A. László
Tányérpor sajtolási paramétereinek optimalizálása
Makszimus Andrea (MAK-504a) - Gergely Gréta (MAK-
Konzulens: Dr. Gömze A. László
"B" típusú kerámia mesterkeverék sajtolási paramétereinek optimalizálása
Gergely Gréta (MAK-504a) - Makszimus Andrea (MAK-5
Konzulens: Dr. Gömze A. László
Tányérporból és mesterkeverékből készített kerámia "termékek" tulajdonságainak összehasonlítása
Kovács Sándor (MAK-202)
Konzulens: Dr. Gömze A. László
Képlékeny-viszkoelasztikus kerámia masszák korongozásának mechanikai kérdései
Berecz Enikő (MAK-503a)
Konzulens: Dr. Gömze A. László, Török András - igazgató (DURO
C-típusú 90 grammos hullámpapír szilárdsági tulajdonságainak vizsgálata
Kovács Ákos (MAK-504a)
Konzulens: Dr. Gömze A. László, Szabó Miklós (anyagmérnök)
A termikus és mechanikus igénybevétel együttes hatása különböző összetételű aszfaltkeverékek reológiai tulajdonságaira
Kovács Ákos (MAK-504a)
Konzulens: Dr. Gömze A. László
Aszfaltkeverékek mechanikai (és fizikai) tulajdonságainak összehasonlító vizsgálata
Ronyecz Attila (MAK-503b)
Konzulens: Dr. Gömze A. László
Az alakadás-technológiai feltételek hatása padlólap-porból készített égetett kerámiatermékek tulajdonságaira
Balla Miklós (MAK-503a) - Varga Szabolcs (MAK-503b
Konzulens: Puskás Nikoletta, Csányi Judit, Dr. Gömze A. Lászl
Alumíniumoxid kerámiák tulajdonságainak befolyásolása mázazással
Lukács Ildikó (MAK-503b)
Konzulens: Puskás Nikoletta, Dr. Gömze A. László
Öntött műszaki kerámiatermékek mázazása magas Al2O3 tartalmú mázakkal
Nácsa Gergely (MAK-501b) - Varga Attila (MAK-501b)
Konzulens: Csányi Judit, Dr. Gömze A. László, Bánhidi Viktor
Szilíciumkarbid sajtolási és szinterelési tulajdonságainak optimalizálása
Gergely Gréta (MAK-504a) - Makszimus Andrea (MAK-5
Konzulens: Dr. Gömze A. László
Tányérpor sajtolási paramétereinek optimalizálása
Makszimus Andrea (MAK-504a) - Gergely Gréta (MAK-
Konzulens: Dr. Gömze A. László
"B" típusú kerámia mesterkeverék sajtolási paramétereinek optimalizálása
Gergely Gréta (MAK-504a) - Makszimus Andrea (MAK-5
Konzulens: Dr. Gömze A. László
Tányérporból és mesterkeverékből készített kerámia "termékek" tulajdonságainak összehasonlítása
Kovács Sándor (MAK-202)
Konzulens: Dr. Gömze A. László
Képlékeny-viszkoelasztikus kerámia masszák korongozásának mechanikai kérdései
Berecz Enikő (MAK-503a)
Konzulens: Dr. Gömze A. László, Török András - igazgató (DURO
C-típusú 90 grammos hullámpapír szilárdsági tulajdonságainak vizsgálata
Kovács Ákos (MAK-504a)
Konzulens: Dr. Gömze A. László, Szabó Miklós (anyagmérnök)
A termikus é mechanikus igénybevétel együttes hatása különböző összetételű aszfaltkeverékek reológiai tulajdonságaira
Kovács Ákos (MAK-504a)
Konzulens: Dr. Gömze A. László, Skovrankó Ernő - igazgató (Ba
Aszfaltkeverékek mechanikai (és fizikai) tulajdonságainak összehasonlító vizsgálata

2003
Csordás József (AK501b)
Konzulens: Dr. Gömze A. László
A Mályi Téglagyár kutatófúrásaiból feltárt agyagásványok vizsgálata téglaipari technológiáknál történő alkalmazhatóság céljából
Paróczai Csilla (AK503a)
Konzulens: Dr. Gömze A. László
A vasoxid szennyezés hatása az üveg optikai tulajdonságaira
Paróczai Csilla (AK503a)
Konzulens: Dr. Gömze A. László
Float üveggyártás során keletkező tipikus optikai hibák okainak vizsgálata, elemzése
Fülöp Tamás (AK503c) - Horváth Krisztián (AK503c)
Konzulens: Dr. Szűcs István - Dr. Gömze A. László
Magnézium-oxid tűzálló felszórómassza tulajdonságainak vizsgálata
Fülöp Tamás (AK503c) - Szántai Zoltán (AK503c)
Konzulens: Dr. Gömze A. László - Kocserha István
Beton összetétel és bedolgozhatósági (tömörítési) technológia optimalizálása
Tóth László (AK501a)
Konzulens: Dr. Gömze A. László - Nagy Ákos
Lézerrel felvitt TiC bevonat tribológiai- és karcvizsgálata
Hajdú István (AK502a) - Kecskés Tamás (AK502a)
Konzulens: Dr. Gömze A. László - Kocserha István
Nagy sűrűségű öntőmasszából készített tűzálló anyagok gravitációs és centrifugál öntésének összehasonlító vizsgálata
Fényi Balázs (AK502c)
Konzulens: Dr. Hegman Norbert
Amalgámos kompakt fénycsövek bekapcsolási karakterisztikájának módosítása

2002
Zsoldos Gabriella
Konzulens: Dr. Czél György
Csípőprotézis meghibásodásának vizsgálata
Szukup László - Puskás Nikoletta
Konzulens: Dr. Gömze A. László, Csányi Judit
Tányérpor sajtolási és égetési paramétereinek vizsgálata
Macarie Szabolcs - Molnár Ferenc Jácint
Konzulens: Dr. Gömze A. László, Domonyi Frigyesné (ZALAKERÁMI
Kemence hőmérsékletének szabályozása
Kőrössy Attila
Konzulens: Dr. Czél György
Virtuális műanyag termékelőállítás fröccsöntési technológiával
Kőhalmi Kinga
Konzulens: Dr. Gömze A. László, Csányi Judit
Porcelán mázak vizsgálata a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Rt-nél
Puskás Nikoletta
Konzulens: Dr. Gömze A. László, Werner Tamás (MIKERON Kft.)
Al2O3 termékek mázazása
Tóth Szabó Zoltán
Konzulens: Dr. Gömze A.László, Kocserha István
Agyagásvány extrudálhatósági vizsgálata
Kató Péter
Konzulens: Dr. Gömze A. László, Csányi Judit
Al2O3 kerámiák porsajtolása különböző kísérleti beállítások alapján
Puskás Nikoletta
Konzulens: Dr. Gömze A. László, Csányi Judit, Dr. Baán Mária
Porcelán mázvizsgálat

2001
Kós Ivett
Konzulens: Dr. Gömze A. László
A porcelán gyártási technológiák fejlődése a kézi öntéstől a nagynyomású öntésig

2000
Vígh Renáta
Konzulens: Konzulens, Dr. Czél György
Hidroxilapatittal bevont Ti-alapú implantátum mechanikai vizsgálata
Csányi Judit, Skorka Pál
Konzulens: Dr. Gömze A. László
Alimínium-oxid kerámiák repedésvizsgálata

1999
Csányi Judit
Konzulens: Dr. Gömze A. László
NdFeB mágnes vizsgálata
Nagy Anikó
Konzulens: Dr. Gömze A. László
Ca-szilikátok reológiája
Hanich Katalin-Pöszmet István
Konzulens: Dr. Gömze A. László
Powder Compacting Methods and Technology
Csányi Judit
Konzulens: Dr. Gömze A. László
Alumíniumoxid kerámiák repedésvizsgálata
Webmester: Kocserha István